ภาษาจีนกลาง เพื่อเริ่มสนทนากับ 1,300 ล้านคน | Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People

XUETANGX003
คำอธิบายรายวิชา
ภาษาจีนกลาง เพื่อสนทนากับประชากร 1,300 ล้านคน มีหัวข้อประจำบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตนเอง การเดินทาง อาหาร ที่พักอาศัยและการซื้อของ บทเรียนในแต่ละสัปดาห์จะประกอบด้วย บทสนทนา อักษรจีน แบบฝึกทักษะการฟังและเคล็ดลับในการเรียน (ช่วงจิบน้ำชากับปีเตอร์) ในช่วงบทสนทนาและอักษรจีนจะมีวิดีโอประจำบทเรียนค่อนข้างมาก อย่าพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยนะคะ เพราะเราจะมีคำถามท้ายบท เพื่อวัดผลการเรียนรู้ให้คุณอยู่เป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งบทเรียน
พัฒนาวิชาโดย

XuetangX

XuetangX

Add:7th floor, Kejian building, Tsinghua Science Park, Haidian District, Beijing

XuetangX

XuetangX

พัฒนาวิชาโดย

XuetangX

XuetangX

Add:7th floor, Kejian building, Tsinghua Science Park, Haidian District, Beijing

เปิดลงทะเบียน
17 December 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC