วิศวกรรมน้ำและบำบัดน้ำเสีย: เทคโนโลยีชีวเคมี | Water and Wastewater Treatment Engineering: Biochemical Technology | 水处理工程:生物化学方法

XUETANGX004
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีชีวเคมีในวิศวกรรมน้ำและบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งจำเป็นในด้านการบำบัดน้ำ ในหลักสูตรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนี้ คุณจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานและคุณลักษณะของเทคโนโลยีชีวเคมี ความรู้นี้จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนี้เราจะใช้กรณีในโลกแห่งความเป็นจริงและคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการบำบัดทางชีวภาพได้ดียิ่งขึ้น
พัฒนาวิชาโดย

XuetangX

XuetangX

Add:7th floor, Kejian building, Tsinghua Science Park, Haidian District, Beijing

XuetangX

XuetangX

พัฒนาวิชาโดย

XuetangX

XuetangX

Add:7th floor, Kejian building, Tsinghua Science Park, Haidian District, Beijing

เปิดลงทะเบียน
19 May 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC