การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | Accounting For Entrepreneurship

DPU002
คำอธิบายรายวิชา
บัญชีสำหรับผู้ประกอบการ, บัญชี
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

02-954-7300

02-589-9605

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

02-954-7300

02-589-9605

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC