การบอกทิศทางระหว่างเดินเรือ | Keep Moving

KMUTT035
คำอธิบายรายวิชา
The Learners identify ship’s geographical positions/locations while onshore, ask and give directions of locations in the ship, ask and give directions to the ship’s destination, and reporting wind directions while the ship is docked/anchored onshore.

วิชานี้ผู้เรียนจะเรียนรู้การระบุตำแหน่งหรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเรือขณะที่เรือเทียบท่าบนชายฝั่ง ถามและบอกทิศทางของตำแหน่งในเรือ ถามและบอกทิศทางจุดหมายปลายทางของเรือ และรายงานทิศทางลมขณะที่เรือจอดเทียบท่าหรือทอดสมอ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0-2470-9090

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เปิดลงทะเบียน
16 August 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC