โอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก|Business Opportunities in East Asia|擁抱東亞新商機/拥抱东亚新商机

NOU003
คำอธิบายรายวิชา
1.แนะนำสถานการณ์ปัจจุบันด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน
2.เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างจีนกับไต้หวัน
3.นักธุรกิจรุ่นใหม่แบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจในต่างแดน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

+886-2282-9355#6611-6614

+886-2282-4124

National Open University
Adresse: No.172, Zhongzheng Rd. Luzhou Dist. New Taipei, Taiwan, 247

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

+886-2282-9355#6611-6614

+886-2282-4124

National Open University
Adresse: No.172, Zhongzheng Rd. Luzhou Dist. New Taipei, Taiwan, 247

เปิดลงทะเบียน
28 July 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC