พูดภาษาจีน 300 ประโยค | Easy to Learn Mandarin (with 300 sentences)

NOU004
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

0612-2201013,0612-2206916

0612-2201001

NALANDA OPEN UNIVERSITY
2nd/3rd Floor,
Biscomaun Bhawan,
Gandhi Maidan,
Patna 800 001 (BIHAR).

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

0612-2201013,0612-2206916

0612-2201001

NALANDA OPEN UNIVERSITY
2nd/3rd Floor,
Biscomaun Bhawan,
Gandhi Maidan,
Patna 800 001 (BIHAR).

เปิดลงทะเบียน
11 January 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC