พูดภาษาจีน 300 ประโยค | Easy to Learn Mandarin (with 300 sentences)

NOU004
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

+886-2282-9355#6611-6614

+886-2282-4124

National Open University
Adresse: No.172, Zhongzheng Rd. Luzhou Dist. New Taipei, Taiwan, 247

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ, ไต้หวัน

+886-2282-9355#6611-6614

+886-2282-4124

National Open University
Adresse: No.172, Zhongzheng Rd. Luzhou Dist. New Taipei, Taiwan, 247

เปิดลงทะเบียน
11 January 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC