กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร | The Ultimate Profit Strategy

SPU006
คำอธิบายรายวิชา
อยากรวยถึงลูกถึงหลาน ต้องมีฐานธุรกิจที่มั่นคง รายวิชากลยุทธ์ต้นทุน พิชิตกำไร (The Ultimate Profit Strategy) จะพาท่านไปรู้จักต้นทุนการทำธุรกิจ โดยใช้ตัวอย่างจาก 10 ธุรกิจสุด hip ของประเทศไทย เพื่อจะได้วางแผนและดำเนินงานสู่กำไรไปชั่วลูกชั่วหลาน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดลงทะเบียน
23 May 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC