การสร้างและการจัดการรายวิชา Thai MOOC | Creating and Managing a course for Thai MOOC

THAIMOOC004
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การสร้างและการจัดการรายวิชา Thai MOOC
Creating and Managing a course for Thai MOOC

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เปิดลงทะเบียน
15 September 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC