งานสื่อสารสาธารณะเพื่อหาทางออกของสังคม | Solutions & Civic Journalism

THAIPBS005
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของ Solutions & Civic Journalism กระบวนการพัฒนาข่าวจาก Human Interest สู่ Public Interest (ประโยชน์สาธารณะ) และ Public Policy (มีหลายระดับ) จักรวาลข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนวาระทางสังคม (จักรวาลความจน) ข่าวและเนื้อหาของคนชายขอบ ข่าวและเนื้อหาการศึกษาในมุมของ Solutions & Civic Journalism การนำเสนอข่าวและเนื้อหาเชิงนโยบาย เคยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง เวทีสาธารณะกับการหาทางเลือก / ทางออกให้สังคม สารคดี เรื่องเล่ากระแทกใจ สะเทือนถึงพฤติกรรม สร้างบทสนทนาใหม่ เรื่องเล่าจาก Data การสร้างเรื่องเล่าจากข้อมูลให้เข้าใจง่ายผ่าน Visual Graphic แบบต่างๆ ค้นข้อมูลจาก Open Data และสรุป Transmedia และ Cross Media เรื่องเล่าไม่รู้จบของ Solutions & Civic Journalism
พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

เปิดลงทะเบียน
28 February 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC