ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน | Diversity at workplace

TU002
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
26 November 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC