การสร้างและจัดการรายวิชา MOOC (StudioX-Thai)

THAIMOOC004
คำอธิบายรายวิชา
การสร้างและจัดการรายวิชา MOOC (StudioX-Thai)
ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ด้วย ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Thai MOOC

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เปิดลงทะเบียน
03 March 2024
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC