คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณิต หมายถึง การนับ, การคำนวณ, วิชาคำนวณ, มักใช้เป็นคำหลังของวิชาบางประเภท และ ศาสตร์ หมายถึงระบบวิชาความรู้ เมื่อประกอบกันจะหมายถึงรายวิชาว่าด้วยการคำนวณ
ในส่วของ วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ, วิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ - ที่มาพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานะ พุทธศักราช 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC