วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

วิศวกรรม หมายถึง การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้
สถาปัตยกรรม หมายถึง ศิลปะและวิทยาเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่ประกอบด้วยศิลปลักษณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ThaiMOOC

ThaiMOOC