อาหารล้านนา | Northern Thai Food

CMU014
คำอธิบายรายวิชา
อาหารล้านนานี้ จัดทำขึ้นมีสาระประกอบด้วย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านนา ธรรมชาติของการปรุงอาหารในอดีตและปัจจุบัน ลักษณะอาหารประเภทต่างๆ (ประเภทอาหารจานเดียว ประเภทแกง จอ ประเภท ผัด นึ่ง ยำ ประเภทตำ น้ำพริก ประเภทปิ้ง ย่าง ทอดและขนม) เครื่องปรุงรสและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อาหารล้านนาแต่ละประเภทมีจำนวนมาก ฉะนั้นจะเลือกนำเสนออาหารที่ได้รับความนิยม และเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบ หาได้ง่าย การปรุงคำนึงถึงรสชาติเดิมของอาหารและสงวนคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก บางตำรับได้เพิ่มเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้รับสารอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้เพิ่มกะปิและเกลือ ในเครื่องน้ำพริกแกง เพื่อให้ได้ธาตุไอโอดีนเพิ่มขึ้นด้วย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(66) 5394 1300

(66) 5321 7143

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC