อาเซียนศึกษา | ASEAN Studies

EAU001
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา EAU001 อาเซียนศึกษาจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการการรวมกลุ่มอาเซียน ลักษณะสำคัญทางโครงสร้าง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของประชาคมอาเซียนที่กำลังเผชิญอยู่ และอนาคตของประชาคมอาเซียน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

66 2577 1028

66 2577 1023

200 Rangsit-Nakorn Nayok Road , Rangsit,. Tanyaburi, Pathum Thani, 12110, Thailand

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

66 2577 1028

66 2577 1023

200 Rangsit-Nakorn Nayok Road , Rangsit,. Tanyaburi, Pathum Thani, 12110, Thailand

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC