มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Eastern Asia University มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ยกระดับคุณภาพทุกหลักสูตรด้วย MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยกว่า 200 แห่่งทั่วโลก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ThaiMOOC

ThaiMOOC