ทักษะความเข้าใจ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ | Digital Literacy and Cyber Security

MICROSOFT001
คำอธิบายรายวิชา
Digital Literacy and Cyber Security – การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตคืออะไร? และการปกป้องตนเองจากการถูกล่อลวงทางออนไลน์
พัฒนาวิชาโดย

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาวิชาโดย

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดลงทะเบียน
21 July 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC