เทคโนโลยีการเงิน | Financial Technology

RBAC001
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน Block Chain สกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block chain ในด้านการเงินต่างๆ การให้กู้ยืมแบบอื่น การกู้ยืมแบบ P2P และการระดมทุนสาธารณะ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0-2375-4480-6

0-2375-4489

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

0-2375-4480-6

0-2375-4489

306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC