มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นภาพสะท้อน ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเป็นพื้นฐานของความคิดอุดมศึกษา
ในปัจจุบันสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นรูปโล่ ประกอบด้วยภารกิจ 4 ส่วน ใต้รูปโล่จะเป็นฐานรองรับโดยภายในฐานจะมีอักษร