สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว | Communicate with Cambodia language very easy

SKCC002
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะการสนทนา ด้านการฟัง พูด ภาษาเขมร เกี่ยวกับการสนทนาทักทาย สนทนาทั่วไป จำนวนนับ สิ่งของเครื่องใช้ สนทนาด้านการค้า การสนทนาด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถนำสู่การประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
พัฒนาวิชาโดย

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

037-425487

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

พัฒนาวิชาโดย

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

037-425487

เปิดลงทะเบียน
15 February 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC