เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน | 21st Century Cloud-Based Tools for everyday life

SPU002
คำอธิบายรายวิชา
มารู้จักเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะทำให้ชีวิตดี๊ดีกันเถอะ
"ใช้เทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นใจ ที่คุณและใครๆก็ทำได้"
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดลงทะเบียน
22 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC