การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ | Creating Online Learning Resources

SWU009
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้ท่านจะได้ทำความรู้จักคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การนำสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์มาใช้ การเตรียมสื่อให้มีคุณภาพ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บสื่อต่าง ๆ หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

เปิดลงทะเบียน
09 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC