รู้ทันภัยไซเบอร์ | Cybersecurity Awareness

BU001
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ประกอบด้วย การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) และ ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

02 407 3888

02 407 3999

9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

02 407 3888

02 407 3999

9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC