มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเลือกเรียนหลักสูตรแห่งอนาคต
อย่ายอมให้ค่านิยมเก่าๆ มากำหนดชีวิตคุณ
มาสร้างอนาคตตั้งแต่วันนี้ที่ ม.กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ThaiMOOC

ThaiMOOC