มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสถาบันหนี่งที่ถือกำเนิด มาจากปณิธานอันแน่วแน่ของ ท่านอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและด้วย ความตั้งใจ อันมุ่งมั่นของท่าน อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ปูชนียบุคคลทางการศึกษาที่มีประสบการณ์จัดการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ได้นำประสบการณ์ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ