มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นวัตกรรมและความสำเร็จ ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จมาโดยตลอด ดังผลงานที่ปรากฎผ่านการจัดลำดับของหน่วยงาน ดังนี้ 1 ใน 14 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สู่ความเป็น World Class University จากการจัดอั...