คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

รวบรวมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิธีหรือแนวทางทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรายวิชาที่นำเสนอการนำวิทยการทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่า

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ThaiMOOC

ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ThaiMOOC

ThaiMOOC