มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือมอดินแดง เดิมชื่อมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 7 ของประเทศไทย