คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

รวบรวมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิธีหรือแนวทางทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรายวิชาที่นำเสนอการนำวิทยการทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่า